Hjem

Historie

Selv om laiv er et relativt nytt fenomen, har det eksistert mange lignende former opp gjennom historien – blant annet i form av det greskeurteateret, hoffspill fra 1700-tallet, Commedia del’Arte, Reenactment, Society of Creative Anachronism og ulike former for improvisert teater.

Hva er laiv?

Laiv eller levende rollespill er en form for improvisert teater eller rollespill der deltakerne får utdelt gitte roller i en konstruert eller arrangert «virkelighet» og fritt spiller disse utkledt i passende drakter. Betegnelsen laiv er er en fornorskning av ordet «live» i det britiske uttrykket live role-playing (LRP), (eventuelt det amerikanske live-action role-playing (LARP)).

Utstyr

Til forskjell fra teater, bruker laivdeltakerne kostymene sine til normale gjøremål over lang tid. Det er dermed forholdsvis normalt å lage klær ment til å brukes heller enn kostymer. Klærne skal bygge opp under settingen laiven er i. Det stilles forskjellige krav til kostymer, avhengig av laiven. Noen har ganske høye krav til autentisitet eller gjennomføring, andre har ganske lave krav.